The iSlate Will Be Announced In

January 1, 2008

Surf The Edge Network 5 Times Faster! (Part 2)

For those of you who are faithful readers, you probably know that iPhonePOV was the first to suggest using Google Mobile as a proxy for a five-fold increase in EDGE surfing speeds. While this may not have been the most elegant approach, it worked well and many of our readers used it on a daily basis.

Well, all good things must come to an end, and so did this (sort of.) A couple of weeks ago, Google introduced a new version of it's iPhone start page, which you will see whenever you navigate to google.com on an iPhone. Their actions had the unfortunate side effect of disabling the mobile proxy which was the life-blood of fast EDGE surfing. Well, we've tried and tried to get the mobile proxy back, and we finally found a way.

Here's the trick. You can no longer simply navigate to google.com/m (that will just send you to the Google's chunky iPhone page...) but, you can still get your mobile-mojo by utilizing a cool little bookmarklet that was submitted to iPhonePOV by a nice contributer named KENDRA.

Here it is:

javascript:location.href='http://www.google.com/gwt/n?safe=images&uipref=3&gwt=on&hl=en&source=m&sa=X&oi=blended&ct=res&cd=1&rd=1&u=' +encodeURIComponent(location.href)

Now bookmarklets aren't really bookmarks, they're tasty bits of javascript disguised as bookmarks that activate tid-bits of java code to accomplish things that mere bookmarks can't. In this case, if you are surfing a site that is taking too long to download (which is every site if you are using ATT's EDGE network) you can simply click this bookmark (while the slow site is trying to download...) and Google will take over and covert the slow site with its mobile proxy and quickly feed you a lean and mean version of that site (at least 5 times faster than the full-size site would take to load.)

There is one drawback. Bookmarklets are not links. They are bookmarks and must be used as bookmarks. So, in order to use this bookmarklet, you must first install it into your iPhone's bookmarks, and there's really only one way to do this: You have to create a new bookmark in Safari and cut and paste the text above into the new bookmark. After you have created the bookmark, simply sync it onto you iPhone with iTunes and you'll be rockin' super fast sites faster then you can say "Google screwed up my EDGE surfing."

We suggest putting this bookmarklet somewhere easy to get to in your bookmarks list, because you'll want to have easy access to it whenever a site is coming in too slowly. We named our bookmark "Google It" and put it at the root level of our bookmark list.

Oh, yeah, one more thing, once you've converted a page with this method, any link you select on the converted page will be processed through Google's awesome (and super-fast) mobile proxy.

If you'r looking at this page on an iPhone and would like to see an example of what this bookmarklet bad-boy can do to a web page, click here and this page will be re-loaded with Google mobile conversion--Don't blink, it's very fast.)

Happy New Year!

8 comments:

A S said...
This comment has been removed by the author.
A S said...

Why go through all these hassles? Does not Google Mobilizer work on the iPhone? Google Mobilizer: http://www.google.com/gwt/n.

Anonymous said...

Hopefully with new update 1.1.3 we will be able to put this bookmark on main screen.

Anonymous said...

what happened to this site?? it used to be so good, and now you're not updating for stuff like upgraded memory?? cum'on!!

Anonymous said...

the hassle does not outweigh barely discernable speed increase (more like 2x rather than the peoclamed 5x speed)
-Daniel

Anonymous said...

in the above comment I meant to say "the hassle outweigh. . ." - meaning too much hassle foe a very small benefit.
-Daniel

Unknown said...

Là một cửa hàng thương hiệu – an toàn. có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tổn phí. Đa Minh Tân luôn đặt “Lời ích người sử dụng khi vay tiền lên hàng đầu”. Sau khoáng đãng năm phát triễn nghiên cứu giúp. thừa nhận diện được sự phiền phức cùng cách thức rượm rà khi vay tiền ngay hiện tại. bắt buộc Đa Minh Tân nêu ra phương pháp new mê say có khuynh hướng bắt đầu Vay tiền mặt – sở hữu tiền cấp tốc trong ngày.

1. phương thức vay đơn thuần nhất lúc này
nên làm giấy tờ ko nên giám định không ngăn nắp. bởi tài xế hoặc Hộ khẩu sẽ vay được tiền.
2. Thời gian giải ngân tiền mặt nhanh nhất hiện thời
ký thông qua đại dương sơ trong 15 – 30 phút. Giải ngân tiền bên sau 1/2 tiếng – cho 2h giả dụ khiến bản thảo trước 21H tối. chúng tôi cam kết giải quyết trong ngày. Ko để tồn sang hôm sau.
3. Vay toền online miễn sao chúng ta có mạng internet
mọi lúc các địa điểm. cẩn thận website. ảnh viện đang cùng với chuyên viên tham vấn nhiều năm kinh nghiệm trợ giúp chúng ta. chúng ta không luôn phải đi xa mong chờ. Chỉ nhu yếu nhấc máy cùng Gọi. sẽ vay được tiền.
4. chẳng phải tài sản đảm bảo, không phải minh chứng các khoản thu nhập
Chỉ tất yêu phương thức mộc mạc cũng như trên. chúng tôi không phải ai bảo lãnh khoản vay cho bạn. quan trọng vô cùng yên tâm chưa làm cho phiền tổ ấm bạn.

vay tien nhanh, vay tiền nhanh, vay tiền online, vay tien online, vay tien, vay tiền, vay tien, vay tín chấp, vay tin chap, vay tiền nhanh nhất, vay tien nhanh online, vay tiền nhanh online, vay tiền online nhanh, vvay tien online nhanh,
vay tien nhanh nhat,

vay tien online said...

"Welcome to MedbookNEW. We are proud of spreading free medical books for more than 500.000 medical students and doctors all over the world.
medical book pdf
medical book free pdf
free download medical
medical book pdf
free medical book pdf"